Lỗi 404 là gì? – Cách xử lý tốt nhất với lỗi 404

Lỗi 404 không tìm thấy

Có 10523 người đọc bài này

404 là một lỗi hoàn toàn bình thường (và trong một số trường hợp là đáng ao ước) của web. Bạn sẽ không bao giờ có thể kiểm soát hết mọi liên kết đến trang web của bạn. Hay có thể giải quyết tất cả mọi báo lỗi 404

Về lỗi 404 Không tìm thấy trang (404 error Page not found)

Trang không tìm thấy (PAGE NOT FOUND) xuất hiện khi có một request được gửi tới web server không được thực hiện hoặc không tìm thấy request đó. Nói chung, 404 error page (usually a 404 HTTP status code) được trả lại khi truy cập một URL (địa chỉ) không tồn tại – do đã xóa hoặc được chỉnh sửa URL đó nhưng lại không chuyển hướng (301 redirect) URL cũ tớieURL mới hay có thể do sai lỗi chính tả trong liên kết đó.

 
Giải quyết lỗi Không tìm thấy trang

Nói chung, lỗi 404 không ảnh hưởng đến xếp hạng trang web của bạn, có thể bỏ qua những lỗi này. Thông thường, những lỗi này xuất hiện bởi các lỗi chính tả, cấu hình sai (ví dụ: do các liên kết được hệ thống quản lý content tạo tự động) hoặc do những nỗ lực gia tăng của Google nhằm nhận dạng và thu thập dữ liệu các liên kết trong nội dung được nhúng dưới dạng JavaScript.

+ Để xem các liên kết lỗi đến từ đâu: Tại giao diện Webmaster Tools

- Tiếng Việt: –> click vào TÌNH TRẠNG –> LỖI THU THẬP DỮ LIỆU tại giao diện bên tay phải  chọn KHÔNG TÌM THẤY LỖI –> bảng danh sách links lỗi ở bên dưới click vào link lỗi –> hiện ra một bảng –> Tab ĐƯỢC LIÊN KẾT TỪ.

- English: Dashboard –> Health –> Crawl Errors –> Not found –> Click the URL in the error dialog –> linked from  tab.

+ Nếu các liên kết đến từ trang web của bạn, hãy sửa hoặc xóa các liên kết đó.

+ Nếu các liên kết đến từ trang web bên ngoài, bạn có thể “lợi dụng để điều hướng người dùng tới trang web của mình. Ví dụ: viết sai chính tả URL: (www.hocvachiase.com/loi-404-la-gi-va-cach-xu-ly-tot-nhat thành www.hovachiase.com/lo-404-la-gi-va-cach-xu-ly-tot-nhat), có thể khi ai đó định liên kết đến web của bạn và gõ sai chính tả. Thay vì trả lại lỗi 404 liên kết đó, bạn có thể dùng chức năng 301 redirect chuyển hướng URL viết sai chính tả đến URL chính xác (nắm lấy lưu lượng truy cập từ liên kết lỗi đó).

- Bạn cũng nên đảm bảo rằng, khi người dùng “bị” đến trang thông báo lỗi 404 của website bạn, bạn vẫn có thể giúp họ tìm kiếm thông tin họ đang tìm thay vì chỉ cho hiện một trang thông báo “404 NOT FOUND” đơn giản (Việc này nhằm điều hướng người dùng quay trở lại website của bạn thay vì click đóng browser).

- Bạn có thể liên hệ với quản trị website của trang web có liên kết không chính xác và yêu cầu cập nhật lại URL đúng hoặc xóa liên kết lỗi đó.

404 là một lỗi hoàn toàn bình thường (và trong một số trường hợp là đáng ao ước) của web. Bạn sẽ không bao giờ có thể kiểm soát hết mọi liên kết đến trang web của bạn. Hay có thể giải quyết tất cả mọi lỗi 404 được thông báo trong Webmaster Tools. Thay vào đó, hãy kiểm tra các liên kết lỗi the top-ranking, sửa những liên kết ưu tiên đó nếu có thể rồi mới tiếp tục với các liên kết khác.

exlample 404 error page

Thông báo thường thấy của một trang 404 chưa được thiết kế


Lúc nào nên trả lại trang thông báo 404

Khi bạn định xóa links lỗi khỏi website của mình, hãy nghĩ đến việc liệu nội dung đó có chuyển đến nơi nào khác hay không (Website khác của bạn chẳng hạn) hoặc nội dung đó còn trên website của bạn nữa không (Đổi địa chỉ URL mới).

Nếu bạn chuyển content đó đến URL mới, bạn nên dùng 301 redirect chuyển hướng URL cũ sang URL mới – với cách đó, khi người dùng đến URL cũ, thì sẽ tự động được chuyển hướng đến URL mới hoặc địa chỉ nào khác (tuỳ bạn 301 redirect) có liên quan đến nội dung họ đang tìm kiếm.

Nếu bạn đã xóa hoàn toàn nội dung đó và không có nội dung gì trên website của bạn liên quan tới nội dung cũ hoặc không muốn visitors tới địa chỉ có nội dung tương tự như content đó nữa thì cho links lỗi trả về 404 hoặc 410. Google hiện xử lý 410 (Không tồn tại) giống với 404 (Không tìm thấy).

Bạn có thể điều hướng người dùng bằng cách cấu hình trang web của bạn để lúc hiển thị trang thông báo lỗi 404 theo thiết kế của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo trang chứa danh sách những trang phổ biến nhất của website hoặc thiết kế một menu, hay một liên kết đến trang chủ của web, một liên kết phản hồi.

Bạn cũng có thể sử dụng Webmaster Tools Custom 404 widget để thêm hộp tìm kiếm và các tùy chọn  trang web tìm kiếm khác vào trang thông báo lỗi của bạn. Nhưng điều quan trọng cần phải nhớ là việc này chưa đủ để tạo một trang hiển thị thông báo 404. Bạn cũng cần phải cấu hình để trả lại đúng trang thông báo 404 hoặc 410 HTTP chính xác.

Thiết kê lại trang 404 cũng là một trong những kỹ thuật Onpage của SEO. Tác dụng để làm sao để có thể điều hướng người dùng tiếp tục ở lại website của bạn thay vì thoát khỏi trang lỗi 404 của bạn.

Nguồn: Support Google

(Edited by HocvaChiase.com)

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
Bạn cảm thấy nội dung bài post thế nào?
  • Hay
  • Tuyệt
  • Thường
  • Chán
  • Nhạt
  • Tệ
Powered by WordPress