15 BÀI TẬP TOÁN LỚP 3: BẢNG CHIA 6 mới nhất

BÀI TẬP TOÁN LỚP 3: BẢNG CHIA 6

BẢNG CHIA 6

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 18 : 6 =                  b) 12 : 6 =                  c) 90 : 6 =                  d) 42 : 6 =

e) 24 : 6 =                  f) 54 : 6 =                   g) 30 : 6 =                  h) 96 : 6 =

Bài 2. Điền dấu >, < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 36 : 6 … 5             b) 54 : 6 … 27 : 3                 c) 12 : 6 … 10 : 5

d) 42 : 6 … 9             e) 24 : 6 … 3 x 5                   f) 60 : 6 … 27 : 3

Bài 3. Có 42 kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Bài 4. Khoanh vào phép chia có thương bé nhất:

30 : 6              12 : 6              24 : 6              42 : 6

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm:

a) Lấy một số chia cho 6 rồi nhân thương với 6. Ta sẽ được:…

b) Lấy 72 cái bát, xếp thành các chồng, mỗi chồng có 6 cái bát. Ta sẽ được số chồng bát là: …

Hướng Dẫn Giải

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức tiếng việt lớp 3

Bài 1.

a) 18 : 6 = 3               b) 12 : 6 = 2               c) 90 : 6 = 15             d) 42 : 6 = 7

e) 24 : 6 = 4               f) 54 : 6 = 8               g) 30 : 6 = 5               h) 96 : 6 = 16

Bài 2.

Tốt nhất bài toán này gia sư khuyên các em nên tính các kết quả ra để có sự so sánh.

a) 36 : 6 > 5               b) 54 : 6 < 27 : 3                   c) 12 : 6 = 10 : 5

Có thể bạn quan tâm:  Bản mềm: 252 đề Toán luyện thi Violympic lớp 3

d) 42 : 6 < 9               e) 24 : 6 < 3 x 5                    f) 60 : 6 > 27 : 3

Bài 3.

Mỗi túi có số ki-lô-gam muối là:

42 : 6 = 7 (kg)

Bài 4.

Ta có: 30 : 6 = 5                   12 : 6 = 2                   24 : 6 = 4                   42 : 6 = 7

Vậy ta chọn: 12 : 6

Bài 5.

a) Ta sẽ được số bị chia.

b) Số chồng bát là: 72 : 6 = 12 (chồng)

Tải tài liệu miễn phí ở đây