15 Bài tập toán lớp 3: nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) mới nhất

Bài tập toán lớp 3: nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ)

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6         b) 22 x 4        c) 13 x 2         d) 11 x 5        e) 33 x 3

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 13 x 3 = 3…          b) 2… x 4 = …8       c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4       e) 99 x … = 99          f) 3… x 2 = …8

Bài 3: Tìm x:

a) x : 3 = 12               b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13        d) x : 22 = 22 + 19

Bài 4. Mỗi thùng dầu chứa 33 lít dầu. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít dầu

Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 11 x 6 = 66            b) 22 x 4 = 88           c) 13 x 2 = 26

d) 11 x 5 = 55           e) 33 x 3 = 99

Bài 2

a) 13 x 3 = 39            b) 22 x 4 = 88           c) 33 x 2 = 66

d) 42 x 2 = 84           e) 99 x 1 = 99            f) 34 x 2 = 68

Bài 3.

a) x : 3 = 12

x = 12 x 3

x = 36

b) x : 5 = 20

x = 20 x 5

x = 100

c) x : 4 = 7 + 13

x : 4 = 20

x = 20 x 4

x = 80

d) x : 2 = 22 + 19

x : 2 = 41

x = 41 x 2

x = 82

Bài 4.

Ba thùng chứa số lít dầu là:

3 x 32 = 96 (lít)

Đ/S: 96 lít

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Có thể bạn quan tâm:  Toán Tiểu học – Tổng hợp 14 dạng Toán thường gặp ở bậc Tiểu học