15 Bài toán lớp 3: tìm một trong các phần bằng nhau của một số mới nhất

Bài toán lớp 3: tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Những điều cần nhớ về các phần bằng nhau của một số

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số là kiến thức thuộc chương trình Toán 3. Đây là chuyên đề được học khi học sinh mới làm quen với chủ đề phân số. Đồng thời có tính ứng dụng rất cao. Dưới đây là một vài lý thuyết cơ bản.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Nếu muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy chính số đó chia cho số phần bằng nhau. Tức là lấy số ban đầu bài cho chia cho số phần ở phía dưới số 1. Các bạn có thể tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn về cách làm.

Đây là lý thuyết về cách làm tương đối cơ bản. Học sinh chỉ cần áp dụng công thức là đã ra được kết quả. Do đó cũng có nhiều trường hợp học sinh làm được mà không hiểu được. Như vậy, giáo viên và phụ huynh có thể chỉ giảng để các bé hiểu. Như vậy khi có quên công thức thì bé có thể tự suy luận được.

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 3

Những dạng toán của các phần bằng nhau

Như chúng tôi đã nói chuyên đề tìm một trong các phần bằng nhau của một số là có độ ứng dụng cao. Do đó, nó xuất hiện trong nhiều bài toán và dạng toán. Dưới đây là những dạng toán thường gặp:

  • Dạng 1: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Đây là dạng cơ bản. Nhiệm vụ của học sinh chỉ là áp trực tiếp công thức vào bài tập. Sau đó là tính toán thôi. Hết sức đơn giản đúng không nào!
  • Dạng 2: Các bài toán đố. Nếu như dạng 1 chỉ đơn giản là cho các số, cho phần và tìm giá trị một phần. Thì trong dạng này nó được áp dụng vào thực tế. Ví dụ, một cửa hàng có 49 bao gạo và đã bán được 1/7 số bao gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bao gạo.
  • Dạng 3: Dạng so sánh. Tức là so sánh các giá trị. Nhưng các giá trị được biểu diễn dưới một phần của số nào đó.

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 1. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) ¼ của 28 m là….

b) 1/3 của 18 kg là…

c) 1/5 của 30 phút là…

d) 1/6 của 36 l là:…

Bài 2.

Cắt đi ¼ sợi dây dài 36 cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài 3. 

Lớp 3A có 48 học sinh, 1/6 số học sinh của lớp tham gia đội văn nghệ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh tham gia đội văn nghệ?

Có thể bạn quan tâm:  Công thức tính diện tích hình chữ nhật và bài tập vận dụng

HD

Bài 1.

a) ¼ của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kg là 8 kg

c) 1/5 của 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Bài 2.

Phần sợi dây bị cắt đi dài là: 36 x ¼ = 9 (cm)

Phần sợi dây còn lại là: 36 – 9 = 27 (cm)

Đ/S. 27 cm.

Bài 3.

Số học sinh của lớp 3A tham gia văn nghệ là:

48 x 1/3 = 16 (học sinh)

Đ/S. 16 học sinh

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Tải tài liệu miễn phí ở đây