15 Bồi dưỡng hsg toán lớp 3 – chuyên đề: bài toán trồng cây mới nhất

Bồi dưỡng hsg toán lớp 3 – chuyên đề: bài toán trồng cây

BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CHUYÊN ĐỀ TOÁN TRỒNG CÂY TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

 1. Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng cây cả hai bên đường, cây nọ cách cây kia 9m. Hỏi số cây phải trồng là bao nhiêu biết cổng trường có cây còn cửa nhà An không có cây?
 2. Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 87 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là bao nhiêu?
 3. Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 91 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là bao nhiêu?
 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính số cọc cần đóng quanh thửa ruộng biết khoảng cách giữa hai cọc là 6dm.
 5. Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 92m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ cách cọc kia 4m.
 6. Người ta chuẩn bị trồng các cột đèn xung quanh một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều dài chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Biết rằng khoảng cách giữa mỗi đèn là 5m. Tính số cột đèn cần trồng.
 7. Dọc đường từ một cơ quan đến một bệnh viện người ta dựng các cột đèn, cột nọ cách cột kia 10m. Biết số cột đèn cần lắp là 41 cái. Tính quãng đường từ cơ quan đến bệnh viện biết cổng bệnh viện và cổng cơ quan đều có đèn.
 8. Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.
 9. Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 1/3 số áo. Ngày thứ hai cửa hàng bán 2/5 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?
 10. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 54cm. Người ta tăng chiều rộng 8cm và giữ nguyên chiều dài của hình chữ nhật thì diện tích tăng lên 160cm2.
  Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
 11. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm. Người ta kéo dài chiều rộng 5cm và giữ nguyên chiều dài của hình chữ nhật thì diện tích tăng lên 80cm2.
  Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
 12. Một số gồm 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 26. Tìm số đó biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó không đổi.
 13. Từ ba chữ số 5; 2; 3 An lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau.
  Em hãy giúp An tính tổng các số mà An vừa lập được.
 14. An nghĩ ra một số biết rằng gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90.
  Tìm số An nghĩ.
 15. Giữa hai số lẻ 71 và 135 có bao nhiêu số lẻ?
 16. Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau mà hiệu các chữ số bằng 3.
 17. Một số gồm 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 26. Tìm số đó biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó không đổi.
 18. Năm nay em 9 tuổi, chị 14 tuổi. Bạn hãy tính xem mấy năm trước tuổi chị gấp đôi tuổi em.
 19. Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 5 người. Hỏi ba người thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng?

Có thể bạn quan tâm:  Cách đọc số La Mã – Làm quen với số La Mã

Tải tài liệu miễn phí ở đây