15 Hướng dẫn giải toán trồng cây mới nhất

Hướng dẫn giải toán trồng cây

Toán trồng cây

Những điều cần nhớ:

– Nếu trồng cây ở cả hai đầu đường thì: số cây = số khoảng cách + 1

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

– Nếu không trồng cây ở cả hai đầu đường: số cây = số khoảng cách – 1

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 3 học kỳ 1 năm 2021 – 2022

– Nếu trồng cây trên một đường khép kín: số cây = số khoảng cách.

* Các ví dụ:

Ví Dụ 1: Người ta trồng cây hai bên của một quãng đường dài 1km: cứ cách 50m thì trồng 1 cây. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây, biết rằng ở hai đầu đường đều có cây?

Lời giải:

Đổi 1km = 1000m

Số khoảng cách 50m trong một quãng đường dài 1000m là: 1000 : 50
= 20 (khoảng cách)

Số cây trồng được trên một bên đường là: 20 + 1 = 21 (cây)

Vậy số cây trồng được cả hai bên đường là : 21 x 2 = 42 (cây)

Đáp số: 42 (cây)

Ví Dụ 2: Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn 15dm. Mỗi lần cửa hết 6 phút. Thời gian nghỉ giữa hai lần cưa là 2 phút. Hỏi người ấy cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải:

Đổi 12m = 120 dm.

Số đoạn 15 dm cưa được từ cây gỗ dài 120 dm là: 120 : 15 = 8 (đoạn)

Số lần cưa hết cây gỗ dài thành 8 đoạn là: 8 – 1 = 7 (lần)

Thời gian người thợ mộc dành để cưa hết 7 lần là: 7 x 6 = 42
(phút)

Giữa hai lần cưa sẽ có 1 lần nghỉ.

Do đó, giữa 7 lần cưa người thợ mộc sẽ có 6 lần nghỉ.

Thời gian người thợ mộc dùng để nghỉ trong lúc cưa là: 6 x 2 =
12 (phút)

Tổng thời gian người thợ mộc cưa xong cây gỗ là: 42 + 12 = 54
(phút)

Đáp số: 54 phút.

Ví Dụ 3: Ngày 30 tháng 4, một trường học đã mắc đèn xung quanh một khung khẩu hiệu dài 3m, rộng 1m. Cứ cách 50cm thì mắc một bóng đèn. Mỗi bóng đèn giá 18 000 đồng. Hỏi số tiền trường học phải bỏ ra để mua bóng đèn.

Lời giải:

Có thể bạn quan tâm:  Các bài toán rút về đơn vị lớp 3 – Tài liệu tải nhiều

Đổi 3m = 3000 cm; 1m = 1000 cm.

Số chiều dài phải mắc bóng đèn là 3000 + 1000 = 4000 (cm)

Số khoảng cách 50 cm trên chiều dài 4000 cm là 4000 : 50 = 80
(khoảng cách)

Số bóng đèn mắc xung quanh khẩu hiệu là 80 (bóng đèn)

Số tiền trường học phải bỏ ra để mua bóng đèn là: 18 000 x 80 =
1 440 000 (đồng)

Đáp số: 1 440 000 đồng.

Ví Dụ 4: Có bao nhiêu số có ba chữ số có tận cùng bằng 5?

Lời giải.

Gọi số có ba chữ số có tận cùng bằng 5 là ab5 ( a,b là số tự
nhiên)

Ta có a có thể là các số từ 1 đến 9, suy ra a có 9 cách chọn.

b có thể là các số từ 0 đến 9, suy ra b có 10 cách chọn.

Vậy tổng các số có ba chữ số có tận cùng bằng 5 là: 9 x 10 = 90
(số)

Đáp số: 90 số.

Đây là những bài tập toán trồng cây điển hình trong chương trình Toán lớp 5. Và trên đây là những cách giải điển hình của những ví dụ trên. Mời các bạn tham khảo và hãy áp dụng cách giải và những bài tập tương tự nhé.

Sưu tầm: Thu Hoài

Tải tài liệu miễn phí ở đây