17 Bài tập phân số lớp 4 – Tổng hợp bài Toán chọn lọc mới nhất

Bài tập phân số lớp 4 – Tổng hợp bài Toán chọn lọc

Phân số là một nội dung mới mà các bé được học trong chương trình Toán lớp 4. Đây là một nội dung quan trọng vì nó sẽ gắn liền với các bạn hết thời học sinh. Do đó, các bạn phải học vững chắc kiến thức về phân số và các bài tập phân số lớp 4.

Kiến thức trọng tâm để làm tốt bài tập phân số lớp 4.

Để làm tốt bài tập phân số lớp 4, đầu tiên các bé phải hiểu lý thuyết về phân số là gì. Sau đó, hiểu các tính chất của phân số.

Phân số là tỷ lệ của hai số nguyên gồm có tử số và mẫu số (mẫu số khác không). Trong đó tử số sẽ nằm trên dấu gạch ngang và mẫu số sẽ nằm dưới dấu gạch ngang. Ví dụ: a/b.

Phân số có một số tính chất sau:

  • Nếu phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1: a/a = 1
  • Nếu phân số có tử số bằng a và mẫu số bằng 1 thì phân số bằng tử số: a/1 = a.
  • Nếu phân số có tử bằng 1 và mẫu là số a khác không thì phân số đó bằng a-1

Đây là một vài tính chất cơ bản của mẫu số. Ngoài ra, trong chương trình các bé sẽ được học về phân số tối giản và kiến thức khác.

Có thể bạn quan tâm:  Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 kì 1 – Bộ đề 18 tuần có đáp án

Phương pháp học tốt phân số.

Để làm tốt được các bài tập về phân số, các bé phải luyện tập chăm chỉ các dạng bài tập. Làm từ bài tập cơ bản đến bài tập nâng cao, bài tập cuối tuần lớp 4. Bài tập cơ bản có thể sẽ là những gợi ý cho bài tập nâng cao. Các bé hãy lưu ý. Hãy chăm chỉ luyện tập thì tăng khả năng tiếp thu của các bé rất nhanh.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài