17 Dấu hiệu chia hết cho 4 và bài tập vận dụng mới nhất

Dấu hiệu chia hết cho 4 và bài tập vận dụng

Bài tập ứng dụng của dấu hiệu chia hết cho 4

Dấu hiệu chia hết cho 4 là một dạng toán nằm trong chương trình Toán 4. Học sinh học cùng với các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9,… Cũng như các dấu hiệu chia hết khác, dấu hiệu chia hết cho 4 có độ ứng dụng khá cao. Đặc biệt trong các dạng toán nâng cao. Một số dạng toán thường gặp như sau:

  • Dạng 1: Tìm số tự nhiên chưa biết dựa vào dấu hiệu chia hết
  • Dạng 2: Tìm chữ số của một số chưa biết
  • Dạng 3: Chứng minh tính chia hết của một biểu thức
  • Dạng 4: Chữ số tận cùng
  • Dạng 5: Các dạng toán có lời văn
  • Dạng 6: Các bài toán hình học

Có thể thấy toán chia hết có thể xuất hiện trong cả dạng hình học lẫn đại số. Do đó, nếu muốn học tốt thì có thể ôn tập theo từng dạng bài.

Luyện theo chuyên đề hay ôn luyện đề ?

Thực ra ôn luyện theo chủ điểm hay theo đề thi là câu hỏi nhiều bạn thắc mắc chúng tôi. Ví dụ là khi làm bài tập dấu hiệu chia hết cho 4 thì nên làm chuyên đề riêng hay làm bài tập cuối tuần lớp 4 trong các đề.

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập các dạng Toán lớp 4 có lời giải

Thực chất hai công việc này là như nhau. Tuy nhiên theo chúng tôi, trong thời gian đầu các bạn nên làm chuyên đề thì hơn. Bởi nếu để đi sâu một chủ điểm bạn phải làm rất nhiều bài tập. Nhưng trong các đề thi thì số câu hỏi giới hạn. Như vậy để làm tốt một chủ đề thì không biết bạn cần làm bao nhiêu đề thi. Rõ ràng là một cách không khả thi.

Nhưng khi đến gần ngày thi mà các bạn lại vẫn ôn chuyên đề thì sẽ rất mất thời gian. Thậm chí là bị thiếu thời gian để ôn các chuyên đề khác. Tóm tại, hãy sắp xếp thời gian ôn luyện và tài liệu ôn cho hợp lý. Để đi chuyên sâu nên dùng chuyên đề. Để ôn thi nên dùng để thi.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung