21 Cấu tạo hoa, chức năng của hoa là gì? mới nhất

Cấu tạo hoa, chức năng của hoa là gì?

Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản là chủ yếu? Vì sao?

Giống như môn Khoa học lớp 5, trong bộ môn Sinh học 6, học sinh được học những kiến thức cơ bản liên quan đến động vật, thực vật. Trong bài này, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi có liên quan đến chủ đề cấu tạo hoa.

Trả lời: Theo cấu tạo thì nhị và nhụy là những cơ quan đảm nhiệm sinh sản. Nhị là bộ phận có chứa nhiều hạt phấn. Đây là cơ quan sinh dục của hoa đực. Còn nhụy có bầu chứa các noãn – là cơ quan sinh dục cái. Hạt phấn sau khi được mang đến noãn nhờ các tác nhân bên ngoài như gió, côn trùng, sâu bọ, … Quá trình thụ phấn được diễn ra. Nhờ đó, cây mới ra hoa kết quả và đảm bảo quá trình sinh trường vả phát triển của nó.

screenshot 2817

hoa tử đằng

Hoa tử đằng

screenshot 2819 1
Cấu tạo hoa
screenshot 2821
screenshot 2822
screenshot 2823

Các bộ phận chính trong cấu tạo? Bộ phận nào quan trọng nhất?

Trong cấu tạo của hoa có 2 loại bộ phận chính: bộ phận phụ sinh sản và bộ phận sinh sản.

Bộ phận phụ sinh sản gồm cuống hoa, lá đài, đài hoa, tràng hoa. Chức năng chủ yếu là phần bảo vệ những nhị và nhụy. Đồng thời, nó cũng giúp thu hút côn trùng để thụ phấn. Bộ phận sinh sản gồm nhị và nhụy hoa. Như đã nêu ở trên, bộ phận này là cơ quan sinh dục đực và cái.

Có thể bạn quan tâm:  Cấu tạo tế bào thực vật – Sinh học 6

Trong những cơ quan này, nhị và nhụy đóng vai trò quan trọng hơn cả. Nó là những cơ quan trực tiếp tham gia và quá trình sinh sản của hoa. Nhờ chức năng của 2 cơ quan này, cây sẽ được thụ phấn. Sau đó, ra hoa, kết quả, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển.

Sưu tầm: Trần Thị Nhung