21 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm – Sinh học 6 mới nhất

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm – Sinh học 6

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là kiến thức các bạn được học trong chương Quả và Hạt của Sinh học lớp 6. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững những hiểu biết về điều kiện nảy mần của hạt. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết kiến thức cần nhớ. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

Hạt là sản phẩm hình thành sau sự thụ tinh kép. Hạt gồm các thành phần: phôi, chất dinh dưỡng dự trữ, vỏ hạt (phát triển từ vỏ của noãn).  Sự nảy mầm là toàn bộ các quá trình bắt đầu từ sự tái thu nước của hạt cho tới sự lú rễ mầm ra khỏi hạt. Đặc tính quan trọng nhất cảu sự nảy mầm là hấp thu nước mạnh, hoạt tính biến dưỡng mạnh và phát sinh nhiệt mạnh.

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là:

  • Điều kiện bên trong là chất lượng của hạt.
  • Điều kiện bên ngoài là đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm được vận dụng trong sản xuất

  • Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị ứng thì phải tháo ngay. Điều này đảm bảo cho hạt có đủ không khí để hô hấp, hạt mới không bj thuốc, chết.
  • Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt. Nó giúp đất thoáng, khi hạt gieo xuống có đủ không khí để hô hấp mới nảy mầm tốt.
  • Trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo để tránh nhiệt độ thấp, bất lợi. Điều này tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho hạt nảy mầm.
  • Gieo hạt đúng thời vụ. -> Giúp hạt gặp điều kiện thời tiết phù hợp nhất. -> Hạt nảy mầm tốt hơn.
  • Bảo quản tốt hạt giống. -> Đảm bảo cho hạt giống không bị mọt, mốc, nấm mốc phá hoạt. -> Hạt có sức nảy mầm cao.
screenshot 2752 1
screenshot 2753
screenshot 2754
screenshot 2755 1
screenshot 2756
Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
screenshot 2758 1
screenshot 2759
screenshot 2760
screenshot 2761 1

Sưu tầm: Thu Hoài

Có thể bạn quan tâm:  Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín – Sinh học 6