21 So sánh luỹ thừa lớp 6 – Lý thuyết và bài tập vận dụng mới nhất

So sánh luỹ thừa lớp 6 – Lý thuyết và bài tập vận dụng

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 6. Đây là một trong những kiến thức đầu tiên được học trong Toán lớp 6. Trong các dạng bài toán về luỹ thừa với số tự nhiên, các bạn sẽ được học về dạng bài tập so sánh hai luỹ thừa lớp 6. Để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập vận dụng. Mời các bạn tham khảo bên dưới.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Phương pháp so sánh hai luỹ thừa lớp 6.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên được hiểu là: Lũy thừa bậc 𝑛 của 𝑎 là tích của 𝑛 thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng 𝑎.

Trong bài toán liên quan về luỹ thừa, các bạn sẽ được học về dạng bài tập so sánh hai luỹ thừa với nhau. Để so sánh hai luỹ thừa ta thường đưa về cùng cơ số hoặc cùng số mũ.

  • Nếu hai luỹ thừa có cùng cơ số (lớn hơn 1) thì luỹ thừa nào có số mũ lớn hơn thì sẽ lớn hơn.
  • Nếu hai luỹ thừa có cùng số mũ (n > 0) thì luỹ thừa nào có cơ số lớn hơn thì sẽ lớn hơn.

Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng tính chất bắc cầu, tính chất đơn điệu của phép nhân. Mỗi phương pháp làm và bài tập vận dụng đã được chúng tôi tổng hợp bên dưới. Mời các bạn tham khảo.

Có thể bạn quan tâm:  Tính tổng lũy thừa có cùng cơ số? Bài tập vận dụng

Những dạng toán khác.

Ngoài so sánh hai luỹ thừa, các bạn được học với một số dạng về luỹ thừa sau:

  • Dạng 1: Viết gọn 1 tích bằng cách dừng luỹ thừa.
  • Dạng 2: Viết 1 số dưới dạng luỹ thừa với số mũ lớn hơn 1.
  • Dạng 3: Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số.
  • Dạng 4: Chia 2 luỹ thừa cùng cơ số.
  • Dạng 5: Một số dạng toán khác.

Hãy rèn luyện nhiều bài tập để thành thạo mỗi dạng bài tập.

So sánh lũy thừa lớp 6
screenshot 1737
screenshot 1738
screenshot 1739
So sánh lũy thừa lớp 6

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài