23 Bài tập toán lớp 7 theo chuyên đề có chọn lọc mới nhất

Bài tập toán lớp 7 theo chuyên đề có chọn lọc

Toán lớp 7 là môn học có lượng kiến thức ở mức trung bình so với Toán trung học cơ sở. Để học tốt Toán lớp 7, các bạn cần rèn luyện bài tập chăm chỉ theo từng chuyên đề. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp các bài tập Toán lớp 7 theo chuyên đề có chọn lọc. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Các chuyên đề bài tập toán lớp 7.

Trong chương trình Toán lớp 7, các bạn được học về 7 nội dung. Trong đó có 4 nội dung về Đại số và 3 nội dung về Hình học. Mỗi nội dung bài học tương đương với mỗi chuyên đề. Do đó, 7 chuyên đề các bạn cần học trọng tâm là:

  • Chuyên đề 1: Số hữu tỉ. Số thực.
  • Chuyên đề 2: Hàm số và Đồ thị.
  • Chuyên đề 3: Thống kê.
  • Chuyên đề 4: Biểu thức đại số.
  • Chuyên đề 5: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song.
  • Chuyên đề 6: Tam giác.
  • Chuyên đề 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác.

Có thể bạn quan tâm:  Giao điểm 3 đường cao, tính chất 3 đường cao của tam giác

Mỗi chuyên đề đã được chúng tôi tổng hợp chọn lọc các dạng toán với phương pháp giải và bài tập vận dụng. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới để nắm vững các dạng bài.

Kinh nghiệm làm bài tập Toán lớp 7.

Để làm tốt các bài tập Toán lớp 7, các bạn cần có phương pháp học cụ thể. Với mỗi chuyên đề, các bạn cần hiểu được lí thuyết và áp dụng vào các bài tập cơ bản trước. Sau đó, từ những bài tập cơ bản sẽ làm nền tảng giúp các bạn giải được bài tập nâng cao. Hãy làm bài tập bên dưới để nâng cao trình độ học tập của bản thân.

Bài tập toán lớp 7 theo chuyên đề
Bài tập toán lớp 7 theo chuyên đề

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài