23 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông mới nhất

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lý thuyết bằng nhau liên quan đến góc của tam giác vuông

Trong chương trình Toán lớp 7, học sinh sẽ được làm quen với kiến thức mới. Đó là các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Đây là chuyên đề kiến thức quan trọng các bạn cần phải ghi nhớ.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Trường hợp đầu tiên như sau. Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề với cạnh đó của một tam giác vuông này bằng với cạnh góc vuông và góc nhọn kề của tam giác vuông kia bằng nhau thì có thể kết luận hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g).

Trường hợp thứ hai liên quan đến cạnh huyền và góc kề. Nếu như một cạnh huyền và một góc của tam giác vuông thứ nhất bằng với cạnh huyền và góc tương ứng của tam giác thứ hai thì kết luận hai tam vuông đó bằng nhau.

Các yếu tố liên quan đến cạnh của tam giác vuông

Phần trên chúng tôi đã đề cập đến các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông liên quan đến cạnh. Trong phần này là những trường hợp liên quan đến góc.

Có thể bạn quan tâm:  Bậc của đơn thức là gì? Lý thuyết và bài tập vận dụng

Nếu hai cạnh của một tam giác vuông này bằng hai cạnh tương ứng của tam giác vuông kia thì hai tam giác được kết luận là hai tam giác vuông bằng nhau.

Phần này còn có một dạng nữa. Đó là cạnh huyền và cạnh góc vuông. Hai cạnh này của tam giác thứ nhất bằng tam giác thứ hai tương ứng. Như vậy, có thể kết luận hai tam giác vuông này bằng nhau. Trên đây là những lý thuyết căn bản mà xuyên suốt chương trình Toán lớp 7 đến Toán lớp 12. Do đó, các bạn cần học thật cẩn thận chuyên đề này nhé!

Sưu tầm: Trần Thị Nhung