23 Cách chứng minh song song của hai đường thẳng – Bài tập vận dụng mới nhất

Cách chứng minh song song của hai đường thẳng – Bài tập vận dụng

Chứng minh hai đường thẳng song song là dạng toán cơ bản nhưng luôn xuất hiện trong các bài toán hình học. Đây là một kiến thức quan trọng trong hinh học Toán lớp 7. Vậy cách chứng minh hai đường thẳng song song như thế nào?

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Cách chứng minh hai đường thẳng song song.

Để chứng minh hai đường thẳng song song, các bạn sẽ có 6 phương pháp sau:

  • PP chỉ ra hai góc so le bằng nhau:

Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tạo thành hai góc so le A1 và B1 bằng nhau

=>hai đường thẳng a và b song song với nhau.

  • PP chỉ ra hai góc đồng vị bằng nhau:

Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tạo thành hai góc đồng vị A3 và B1 bằng nhau

=> hai đường thẳng a và b song song với nhau.

  • PP chỉ ra hai góc trong cùng phía bù nhau:

Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tạo thành hai góc A và B có tổng bằng 180o

=> hai đường thẳng a và b song song với nhau.

  • PP chỉ ra hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba:

Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, khi đó c cùng vuông góc với a và b

Có thể bạn quan tâm:  Giáo Án Môn Toán Lớp 7 Sách Cánh Diều Học Kỳ 1 Năm 2022-2023

=> hai đường thẳng a và b song song với nhau.

  • PP sử dụng tiên đề Ơclit:

Chứng minh hai đoạn thẳng nằm trên đường thẳng a cùng song song với b

=> hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Tầm quan trọng của đường thẳng song song.

Trong hình học, hai đường thẳng song song sẽ là yếu tố giúp các bạn giải quyết bài toán. Hãy vận dụng giải nhiều bài tập sễ nắm vững các phương pháp chứng minh. Hãy tham khảo bài tập vận dụng bên dưới.

Sưu tầm: Thu Hoài