23 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư mới nhất

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cơ là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật có sương sống của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững đa dạng về thành phần loài, đa dạng về môi trường sống và tập tính, đặc điểm chung của lớp lưỡng cư và vai trò của nó. Để nắm vững những mục tiêu trên mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Đa dạng lớp lưỡng cư.

Đa dạng về thành phần loài: có khoảng 4000 loài lưỡng cư trên thế giới. Chúng được chia thành ba bộ phân biệt bởi đặc điểm cơ bản của chân và đuôi. Đó là:

  • Bộ lưỡng cư không đuôi: Có số lượng lớn nhất. Thân ngắn, không đuôi và chi sau lớn hơn chi trước. (ếch đồng,…)
  • Bộ  lưỡng cư có đuôi: Có đuôi lớn, 4 chi gần bằng nhau. (cóc Tam Đảo,…)
  • Bộ không chân: Thân dài giống giun, không chân. (Ếch trun, …)

Đa dạng về môi trường sống và tập tính: Mỗi loài sẽ có đặc điểm nơi sống giống và khác nhau, hoạt động và tập tính tự vệ khác nhau. Để nắm vững nội dung này, mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Đặc điểm chung của lớp lưỡng cơ.

Lưỡng cư là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa nước vừa cạn. Nó có đặc điểm là:

  • Da trần và ẩm ướt.
  • Di truyền bằng bốn chi.
  • Hô hấp bằng da, phổi.
  • Tim ba ngăn, có hai vòng tuần hoàn, mái đi nuôi cơ thể là máu pha.
  • Sinh sản trong môi trường nước.
  • Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.
  • Lướng cư là động vật biến nhiệt.

Có thể bạn quan tâm:  Lớp sâu bọ, đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Để nắm vững hơn về đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

screenshot 2586
screenshot 2587
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
screenshot 2589
screenshot 2590
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
screenshot 2592
screenshot 2593
screenshot 2594

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài