23 Đặc điểm chung của lớp bò sát là gì? mới nhất

Đặc điểm chung của lớp bò sát là gì?

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật có xương sống của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững đặc điểm của bò sát, các loài khủng long, đặc điểm chung của bò sát, vai trò của bò sát. Và ở đây chúng tôi sẽ trong tâm về phần đặc điểm chung của bò sát. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Đặc điểm chung của lớp bò sát.

Bò sát là lớp động vật có xưng sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn. Lớp bò sát có một số đặc điểm chung sau đây:

 • Môi trường sống: ở cạn.
 • Vảy, da: Da khô có vảy sứng.
 • Cổ: dài.
 • Vị trí màng nhĩ: Nằm trong hốc tai.
 • Cơ quan di chuyển: Chủ yếu bằng vuốt sắc.
 • Hệ hô hấp: Thở hoàn toàn bằng phổi và phổi có nhiều vách ngăn.
 • Hệ tuần hoàn: Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể ít pha hơn.
 • Hệ sinh dục: Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong.
 • Trứng: Có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.
 • Nhiệt độ cơ thể: Là động vật biến nhiệt.

Lợi ích và tác hại.

Bò sát là lớp rất đa dạng, số lượng loài lớn và nó có một số lợi ích, tác hại sau:

Có thể bạn quan tâm:  Lớp sâu bọ, đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Lợi ích:

 • Có ích cho nông nghiệp: tiêu diệt chuột rắn,…
 • Có giá trị thực phẩm: ba ba,…
 • Làm dược phẩm: rắn, trăn…
 • Sản phẩm mĩ nghệ: da cá sấu,…

Do đó, con người cần chăm sóc bảo vệ, không săn bắn, bảo vệ môi trường sống… cho loài động vật bò sát.

Tác hại:

 • Gây độc cho người: rắn,..
 • Ăn động vật khác: cá sấu…

Để nắm vững kiến thức lí thuyết hơn, mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Đặc điểm chung của lớp bò sát
screenshot 2531
screenshot 2532
screenshot 2533
screenshot 2534 1
screenshot 2535 1
Đặc điểm chung của lớp bò sát
screenshot 2537
screenshot 2538 1
screenshot 2539
screenshot 2540
screenshot 2541
Đặc điểm chung của lớp bò sát

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài