35 Bảo vệ dữ liệu cá nhân: yếu tố chính thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số mới nhất

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường kỹ thuật số nói chung và trong các nền tảng liên abcxyz nói riêng là một trong những yếu tố chính để xây dựng lòng tin của công chúng đối với các dịch vụ công trực tuyến. Và thúc đẩy họ tham gia vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số …

Thiệt hại kinh tế hàng năm do vi phạm dữ liệu khu vực công làm tăng tổng chi phí trung bình 10% mỗi năm.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân … vẫn còn lỏng lẻo?

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Viện Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) vừa công bố báo cáo “Đánh giá khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trên nền tảng tương tác”. Nhân sự chính quyền địa phương ‘tại Việt Nam Theo đó, 59/63 cổng internet và 60/63 cổng dịch vụ công trực tuyến chưa công bố chính sách bảo mật – một loại thỏa thuận điện tử quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trước chủ thể dữ liệu là người dân. Đây là cơ sở của mọi người Để bảo vệ quyền dữ liệu của mình trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tranh chấp.

Theo ông Nguyễn Quang Đông, Giám đốc IPS, tại Việt Nam, chưa có tổ chức nghiên cứu chính thức nào đưa ra con số thống kê cụ thể về thiệt hại do mất mát, rò rỉ dữ liệu. Tuy nhiên, theo đánh giá của IBM Security, thiệt hại kinh tế hàng năm do vi phạm dữ liệu khu vực công làm tăng chi phí tổng thể trung bình 10% mỗi năm. Những rủi ro về mất mát và lộ dữ liệu ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mọi người là không hề nhỏ.

Nghiên cứu do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và IPS thực hiện cho thấy hầu hết các địa phương chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mặc dù luật pháp yêu cầu các tỉnh phải công khai thông tin về các đầu mối liên hệ bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng kết quả rà soát cho thấy 17 trong số 50 ứng dụng tương tác giữa abcxyz và cá nhân hiện là công khai thông tin liên hệ để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4/63 cổng thông tin trực tuyến và 3/63 cổng dịch vụ công trực tuyến đã công bố tài liệu đề cập đến chính sách bảo mật của họ. Trong số 50 tỉnh, thành phố vận hành ứng dụng thông minh để tương tác với công dân, 32 tỉnh đã công bố chính sách bảo vệ quyền riêng tư theo yêu cầu của Google Play và Apple Store đối với ứng dụng.

Vấn đề đáng lo ngại nhất là trách nhiệm pháp lý về dữ liệu cá nhân đang bị nhầm lẫn giữa cơ quan chủ quản (UBND tỉnh, thành phố), cơ quan / đơn vị điều hành (sở thông tin và truyền thông) và nhà cung cấp dịch vụ. Thành lập tổ chức. Các chuyên gia cho rằng nếu vai trò và chức năng không được xác định một cách chính xác, việc thiết kế và thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu sẽ không hiệu quả. Hơn nữa, khi có sự cố, tai nạn xảy ra thì sẽ không có cơ sở để xác định ai là người phải chịu trách nhiệm. Điều này không chỉ tạo ra lỗ hổng trách nhiệm pháp lý đối với thông tin cá nhân được thu thập thông qua các nền tảng trên, mà còn là lý do không rõ ràng để xác định đơn vị chịu trách nhiệm và xem xét trách nhiệm lưu trữ và quản lý. và sử dụng và chia sẻ dữ liệu sau khi được thu thập từ người dùng trên các nền tảng tương tác.

Sự cần thiết phải xây dựng các hướng dẫn quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, rất nhiều dữ liệu cá nhân của mọi người phải được thu thập. Làm thế nào để xác định rủi ro và giảm thiểu rủi ro nếu chúng xảy ra? Nguyễn Lâm Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số nói chung cũng như trong các nền tảng tương tác giữa abcxyz và người dân nói riêng sẽ giúp nâng cao niềm tin và sự tự tin. Mọi người tin tưởng và thúc đẩy họ tham gia vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Thời gian qua, Việt Nam đã có công lớn khi tạo ra cơ sở dữ liệu định danh cá nhân cho tất cả người Việt Nam. Đây là cơ sở để cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mọi người được hưởng lợi từ việc không phải đến trực tiếp các cơ quan abcxyz, giảm chi phí và thời gian, đồng thời làm cho abcxyz minh bạch hơn. Tuy nhiên, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng trên các nền tảng này vẫn còn nhiều hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức.

Ông Patrick Haverman, Phó đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng cho rằng, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân trong khu vực công là một trong những yếu tố then chốt để xây dựng lòng tin của người dân đối với các dịch vụ công trực tuyến. Theo kinh nghiệm của các nước, chuyển đổi số cần bao trùm và lấy con người làm trung tâm. Để làm được điều này, cần phải tuân thủ các nguyên tắc chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Hướng dẫn của Liên hợp quốc.

Đại dịch Covid-19 đang khiến mọi người tương tác nhiều hơn trong môi trường kỹ thuật số. Tuy nhiên, để thúc đẩy chuyển đổi số và củng cố niềm tin của người dân vào abcxyz điện tử, Việt Nam cần cải thiện việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng dịch vụ công. Nhóm nghiên cứu khuyến nghị các cơ quan chức năng thường xuyên đánh giá việc thực thi quyền của người dân đối với dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với chính quyền địa phương.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất bổ sung các tiêu chí đánh giá về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với bộ, tỉnh và chỉ số chuyển đổi số quốc gia (DTI). Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng hướng dẫn quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong khu vực công và ban hành quy chế mẫu về chính sách bảo mật cho các nền tảng Internet … để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường kỹ thuật số nói chung và trong đặc biệt là sự tương tác của các nền tảng giữa abcxyz và người dân, giúp củng cố lòng tin của Người dân và khuyến khích họ tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, các cá nhân, tổ chức cần cẩn trọng khi cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân của mình và của tổ chức, cá nhân khác trên nền tảng số; Cần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn, biết cách phòng ngừa, tránh chia sẻ thông tin, truy cập đường dẫn hoặc tải xuống, mở tệp đính kèm từ người lạ hoặc người đáng tin cậy. Họ bị nghi ngờ không bị nhiễm mã độc, và thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân một cách bất hợp pháp.