Business is booming.

Cách nhận diện phép liên kết trong đề đọc hiểu Ngữ văn

Cách nhận diện phép liên kết trong đề đọc hiểu Ngữ văn

Hướng dẫn

Trong đề đọc hiểu Ngữ văn có câu hỏi: Văn bản trên sử dụng phép liên kết nào? Nhiều bạn học sinh chưa phân biệt được các phép liên kết trong văn bản. Các em có thể tham khảo bảng sau:

Các phép liên kết Đặc điểm nhận diện
Phép lặp từ ngữ Lặp lại ở câu đứng sau những từ ngữ đã có ở câu trước
Phép liên tưởng (đồng nghĩa / trái nghĩa) Sử dụng ở câu đứng sau những từ ngữ đồng nghĩa/ trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước
Phép thế Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước
Phép nối Sử dụng ở câu sau các từ ngữ biểu thị quan hệ (nối kết)với câu trước

Ví dụ:

Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến.

Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa. (Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục)

Các phép liên kết được sử dụng là:

Phép lặp: “Trường học của chúng ta”

Phép thế: “Muốn được như thế”… thay thế cho toàn bộ nội dung của đoạn trước đó.

Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến.

Các em học sinh có thể tìm đọc bài viết liên quan: Để làm tốt phần đọc hiểu trong môn ngữ văn

Theo Vanmau.top

Xem thêm:  Giáo án theo định hướng phát triển năng lực: Bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Comments are closed.