Business is booming.

Soạn Bài Cấp Độ Khái Quát Của Nghĩa Từ Ngữ Lớp 8

Đề bài: Soạn Bài Cấp Độ Khái Quát Của Nghĩa Từ Ngữ Lớp 8

Bài làm

I TỪ NGỮ NGHĨA RỘNG, TỪ NGỮ NGHĨA HẸP

a. Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá; vì nghĩa của từ động vật bao hàm nghĩa của từ thú.

b.

– Nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu.

– Nghĩa của từ chim rộng hơn nghĩa của các từ tu hú,sáo

– Nghĩa của từ rộng hơn nghĩa của các từ cá rô, cá thu

Vì: Nghĩa của từ thú, chim, cá bao hàm nghĩa của các từ đó

c.

– Nghĩa của từ thú, chim, cá:

+ Rộng hơn: voi, hươu, tu hú.

+ Hẹp hơn nghĩa của từ động vật.

II. LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

a.

y phục
quần áo
quần đùi quần dài áo dài áo sơ mi

b.

vũ khí
Súng bom
súng trường đại bác bom ba càng bom bi

Soan Bai Cap Do Khai Quat Cua Nghia Tu Ngu

Bài tập 2:

a, Chất đốt

b, Nghệ thuật

c, Thức ăn

d, Nhìn

e, Đánh.

Bài tập 3:

a. Xe cộ: xe máy, xe đạp.

b. kim loại: vàng, bạc, sắt, thép.

c. hoa quả: quả vải, quả nhãn.

d. (người) họ hàng: cô, dì, chú, bác.

e. mang: xách, khiêng, gánh.

Bài tập 4:

a. thuốc lào

b. thủy quỹ

c. bút điện

d. hoa tai

Bài tập 5:

– Ba động từ cùng thuộc một phạm vi nghĩa: khóc, nức nở, sụt sùi. Trong đó nghĩa của từ khóc rộng hơn nghĩa của hai từ: nức nở và sụt sùi.

Xem thêm:  Tả về anh trai của em – bài văn hay lớp 5

Comments are closed.