Business is booming.

Soạn bài: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung) – văn lớp 10

Soạn bài: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung) – văn lớp 10

Bài làm

Câu 1: Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào ?

Gợi ý trả lời:

Người hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước, chính là nguyên khí của đất nước, đóng vai trò vô cùng quan trọng, quý giá, quyết định đến sự hưng thịnh hay suy vi của quốc gia dân tộc.  Nhà nước đã từng trọng đãi hiền tài: đề cao danh tiếng, phong chức tước, cấp bậc, ghi tên bảng vàng, ban yến tiệc… chưa xứng với vai trò, vị trí của hiền tài, cần phải khắc bia tiến sĩ để lưu danh sử sách bởi vì:

–  Hiền tài là người có tài cao lại có nhiều phẩm chất tốt đẹp.

–  Nguyên khí là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật. Chính vì vậy, sự tồn tại và phát triển hiền tài có vai trò quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của đất nước.

Câu 2: Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau ?

Gợi ý trả lời:

Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau là:

–  Khuyến khích hiền tài, kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn, ngưỡng mộ. Từ đó cố gắng rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua.

Xem thêm:  Tải đề cương Ngữ văn 10 kì 2

–  Ngăn ngừa những điều ác, kẻ ác nảy sinh trong nhân dân. Ý xấu được ngăn chặn, lòng thiện tràn đầy, kẻ ác thấy đó làm điều răn, người thiện xem đó mà cố gắng, nhờ vậy mà giữ được nền hòa bình dân tộc.

–  Dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối cho tương lai, góp phần làm cho hiển tài nảy nở, đất nước hưng thịnh dài lâu, rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

Câu 3: Theo anh (chị), bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì ?

Gợi ý trả lời:

Bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là:

–  Dù là thời đại nào thì “hiền tài cũng là nguyên khí quốc gia”. Vì vậy, chúng ta phải biết quý trọng nhân tài, tạo cơ hội cho người tài phát triển xây dựng đất nước.

–  Thấm nhuần quan điểm của nhà nước ta đặt nền giáo dục lên hàng đầu, coi giáo dục là quốc sách, coi việc trọng dụng nhân tài là biện pháp trị quốc an dân.

–  Tư tưởng giáo dục được đặt lên hàng đầu và chúng ta cũng có thể nhớ tới bài học và thấm nhuần quan điểm của Hồ Chủ tịch: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.

–  Ngày nay các cấp chính quyền địa phương, nhà nước đều phải có những chính sách đãi ngộ, khuyến khích phát triển người tài, tránh chảy máu chất xám. Vinh danh các thủ khoa đỗ đầu ở Vãn Miếu hàng năm…

Xem thêm:  Giáo án liên môn Công dân với tình yêu tổ Quốc qua bài Truyện An Dương Vương Mỵ Châu Trọng Thủy

Comments are closed.