Business is booming.

Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản

Đề bài: Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản

Bài làm

I. TÁC DỤNG CỦA VIỆC LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

Câu 1:

– Hai đoạn văn không có quan hệ gì với nhau vì nói về trường ở 2 thời điểm khác nhau:

+ Đoạn 1: tả cảnh sân trường Mĩ Lí trong buổi tựu trường (Thì: hiện tại)

+ Đoạn 2: cảm nghĩ của “tôi” về 1 lần đến thăm trường (thì: quá khứ)

Câu 2:

a) Cụm từ trước đó mấy hôm bổ sung ý nghĩa về mặt thời gian cho đoạn văn thứ hai. Từ đó trỏ thời điểm xảy ra cảnh tựu trường, tạo sự liên tưởng cho người đọc với đoạn văn trước.

b) Với cụm từ trên, hai đoạn văn liên kết với nhau chặt chẽ, liền mạch về ý nghĩa.

c) Cụm từ trước đó mấy hôm là phương tiện liên kết. Nó có tác dụng gắn kết 2 đoạn khiến chúng gắn kết chặt chẽ với nhau, làm cho hai đoạn văn liền ý liền mạch.

II. CÁCH LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN

1. Dùng từ ngữ liên kết các đoạn văn

a) Hai đoạn văn liệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học. Đó là những khâu: tìm hiểu văn bản và cảm thụ văn học.

– Từ ngữ liên kết: Bắt đầu, sau.

– Các từ ngữ chuyển đoạn có tác dụng liệt kê: trước hết, đầu tiên, cuối cùng, sau nữa, một mặt, mặt khác, một là, hai là,

Xem thêm:  Soạn bài ôn tập về luận điểm

b)

– Quan hệ ý nghĩa: tương phản, đối lập.

– Từ ngữ liên kết: nhưng (đứng đầu đoạn 2)

– Các phương tiện liên kết đoạn có ý nghĩa đối lập: nhưng, trái lại, ngược lại, tuy vậy, song,

c)

đó: chỉ từ.

– trước đó: là lúc nhân vật “tôi” lần đầu tiên cắp sách tới trường.

– Các chỉ từ, đại từ được dùng làm phương tiện liên kết: đó, này, ấy, vậy, thế,

d)

– Mối quan hệ: tổng kết – khái quát.

– Từ ngữ liên kết: nói tóm lại.

– Các phương tiện liên kết mang ý nghĩa tổng kết, khái quát: tóm lại, nhìn chung, chung quy lại, tổng kết lại,…

2. Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn

– Câu liên kết giữa hai đoạn văn: “Ái chà, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy

– Câu này vừa hướng lên đoạn trên vừa hướng vào đoạn 2, đó là câu nối.

III. LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

a, Từ nối nói như vậy: quan hệ suy luận, giải thích

b, Từ thế mà: quan hệ tương phản

c, Từ cũng cần nối đoạn 1 với đoạn 2: mối quan hệ tăng tiến

Từ tuy nhiên nối doạn 2 với đoạn 3: quan hệ tương phản

Bài tập 2:

a, từ đó

b, nhìn chung

c, nhưng

d, thật khó trả lời

Bài tập 3:

Nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan khi đọc tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố từng nhận xét: “Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo”. Quả thật, ý kiến đấy rất chuẩn xác. Thứ nhất, chúng ta thấy Nam Cao đã rất tài tình trong miêu tả lại trận đánh tay đôi giữa chị Dậu và cai Lệ. Người đàn bà lực điền chỉ với một hành động nhẹ “ấn dúi ra cửa” là anh chàng nghiện đã ngã chỏng quèo trên mặt đất. Đoạn văn thể hiện được sức phản kháng luôn tiềm tàng trong những người nông dân Việt Nam ở những năm 1930 – 1945. Hơn nữa, cái sự “tuyệt khéo” của Nam cao còn ở chỗ chị Dậu từ vị trí của một người nông dân thấp cổ bé họng đã dám đứng lên chống lại bọn quan sai, một hành động phi thường mà không phải ai cũng làm được. Thế nhưng cuối cùng, chị Dậu vẫn bị bọn cai lệ và người nhà lí trưởng bắt trói ra đình.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về tình bạn tuổi học trò

Các phương tiện liên kết trong đoạn văn:

thứ nhất, hơn nữa: là phương tiện liên kết có quan hệ liệt kê

thế nhưng: là phương tiện liên kết có ý nghĩa đối lập

Comments are closed.