Business is booming.

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng lớp 9

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. CHúng ta đã cùng tìm hiểu điều này trong bài học trước về hợp đồng và đặc điểm của hợp đồng. Bài học nối tiếp “Luyện tập viết hợp đồng’’ giúp chúng ta ôn lại lí thuyết về đặc điểm và cách viết hợp đồng. Biết cách viết được một bài hợp đồng thông dụng có nội dung đơn giản và phù hợp với lứa tuổi. Từ đó có thái độ cẩn trọng trong soạn thảo và ý thức nghiêm túc tuân thủ những điều kí kết trong hợp đồng. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài “Luyện tập viết hợp đồng”

 SOẠN BÀI LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG LỚP 9

I. Ôn tập lí thuyết

 1. Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

3. Câu 3 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

 •    Phần mở đầu:

Xem thêm:  Thuyết minh về cái phích nước, bài văn thuyết minh về cái bình thủy lớp 9 hay nhất

         Quốc hiệu và tiêu ngữ

         Tên hợp đồng

         Thời gian, địa điểm

         Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

 •      Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.
 •      Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

4. Câu 4 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. Luyện tập Luyện tập viết hợp đồng

1. Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

a. Cách 1
b. Cách 2
c. Cách 2
d. Cách 2

2. Câu 2 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Những thông tin trên cơ bản đáp ứng được nội dung chính của một bản hợp đồng cho thuê xe song cần bổ sung ý: Hiện trạng của chiếc xe cho thuê và chữ kí của hai bên.

3. Câu 3 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại địa điểm: ….

Chúng tôi gồm:

 • Bên A: Ông Lê A, tại số nhà X, phố… phường…. tỉnh…, thành phố…
 • Bên B: Ông Nguyễn B, tại xóm… xã… huyện… tỉnh…

Xem thêm:  Soạn bài Tổng kết văn bản nhật dụng đầy đủ hay nhất

Hai bên thống nhất lập Hợp đồng thuê lao động, nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của người lao động:

 • Công việc của người lao động là thợ sửa chữa máy công nghiệp, thời gian làm việc 08 tiếng/ ngày (từ 7 giò 30 phút đến 17 giờ, nghỉ trưa từ 11 giò 30 phút đến 13 giờ – các ngày trong tuần, trừ ngày chủ nhật).
 • Ngưòi lao động hưởng số’ lương là 5 triệu đồng/ 01 tháng cộng bữa ăn trưa.
 • Người lao động phải chấp hành mọi quy định về công việc và thời gian của cơ sở.

Điểu 2: Quyền và nghĩa vụ của người thuê lao động:

 • Sử dụng lao động theo Luật Lao động đã ban hành.
 • Chấp hành mọi quy định của pháp luật trong việc đối xử với người lao động.

Điều 3: Hợp đồng này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người thuê lao động                                                 Người lao động

(Kí và ghi rõ họ tên)                                                (Kí và ghi rõ họ tên)

 Lê A                                                                               Nguyễn B

Xem thêm:  Phân tích cảm nhận 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Buồn trông

 

 

Nguồn Internet

Comments are closed.